Jouw hulp

Waar ik bij kan helpen!

Wanneer schakel je eigenlijk een Professional Organizer/ Opruimcoach  in?

Als Professional Organizer, ook wel Opruimcoach genoemd, analyseer ik de situatie bij u thuis en kan passende oplossingen bieden.
Deze  kunnen variëren van het herindelen en ordenen van uw kasten en leefruimtes tot het organiseren van beschikbare tijd en administratie.
Als Organizer help ik keuzes te maken die u in staat stellen meer gestructureerd te werken en te denken en om effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen en daarmee meer grip op uw leven krijgen.

Voorbeelden van situaties om een Professional Organizer in te schakelen zijn:

get organzed nowopruimen van huis, garage, schuur, zolder;
get organzed nowopschonen van de administratie;
get organzed nowplannen, agenderen en  prioriteiten stellen;
get organzed nowals er geen overzicht meer is;
get organzed nowals u niets weg kunt gooien;
get organzed nowwanneer u altijd uw spullen kwijt bent;
get organzed nowvoor / na een verhuizing, bijvoorbeeld senioren.

Hoeveel tijd is er nodig om een klus te klaren?

get organzed nowDit hangt van verschillende factoren af:
get organzed nowde snelheid waarmee beslissingen genomen worden;
get organzed nowde tijd dat men al in chaos leeft;
get organzed nowhoe groot de motivatie is;
get organzed nowde grootte van het project;
get organzed nowde geestelijke en lichamelijke conditie.

Hoe ga ik als Professional Organizer / Opruimcoach helpen?

Nadat u telefonisch of via deze website contact heeft gezocht met Get Organized Now hebben we eerst een oriënterend gesprek.

Daarna maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.

Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

We bespreken de knelpunten en maken een rondje door het huis.

Als er wederzijds vertrouwen is maken we een vervolg afspraak waarbij we daadwerkelijk samen aan de slag gaan.

Ik heb respect voor uw mening en smaak, er wordt niets zonder uw toestemming gedaan of weggegooid.